חיפוש
פעולות
Skip Navigation Linksעמוד הביתחשוב לדעתמיסוי כספי פיצויים בעת ההפקדה לבעלי שכר גבוה

מיסוי כספי פיצויים בעת ההפקדה לבעלי שכר גבוה

מיסוי כספי פיצויים לבעלי שכר גבוה

עדכון חשוב מאד - מיסוי כספי פיצויים בעת ההפקדה לבעלי שכר גבוה


במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2017 נקבעה תקרת פיצויים חדשה בסך 2,667 ₪ לחודש.

המשמעות היא כי הפקדה של מעסיק לרכיב הפיצויים בשיעור של 8.33% משכר של עד 32,000 ₪ או 6% משכר של 44,444 ₪ פטורה ממס בעת ההפקדה וכל עובד ששכרו עולה על 32,000 ₪ ישלם מס בעת הפקדת המעסיק על רכיב הפיצויים על החלק העולה על שכר זה , הפקדה זו תחשב כהכנסת עבודה בידי העובד במועד ההפקדה כלומר במועד ההפקדה בתכנית הפנסיונית היא תחויב במס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ומס בריאות.

משיכת כספי הפיצויים שמוסו בעת ההפקדה יהיו פטורים בעת המשיכה למעט מס רווחי הון בשיעור של 15% על סך הרווחים שנצברו בגינם, במידה וימשכו כקצבה יהיו פטורים וישולמו במסגרת " קצבה מוכרת " פטורה ממס ללא תקרה.

המשמעות האופרטיבית -

בשל העובדה כי החל מינואר 2017 יוטל המס על השלמות חוב ותק פיצויים , מומלץ לבצע בדיקה לכל מי שמשכורתו עולה על -32,000 ₪ ולסגור חוב וותק זה עד סוף השנה ( החברות לא יקבלו הפקדות לאחר ה-29/12/2016 ).

במידה וההשלמה לא תופקד השנה היא ככל הנראה תמוסה כהכנסה בידי בעובד בעת ההפקדה בשנים הבאות.

דוגמא:

שכר 38,000 ש"ח וותק בעבודה 15 שנה . הצבירה בקופות - 450,000 ש"ח
חוב וותק פיצויים הוא 120,000 ש"ח.
במידה והמעסיק יפקיד את חוב הוותק עד לסוף שנת 2016 לא חל כל שינוי בהתאם לתקנות הקיימות.
הפקדה של 120,000 ₪ בחודש ינואר תחושב כדלקמן -
תקרת שכר להפקדה בסך 32,000 ₪ כפול 15 = 480,000 ₪ .
מתוך ההפקדה בסך 120,000 ₪ , סך של 30,000 ₪ מתחת לתקרה ואין כל שינוי או בעיה.
סך של 90,000 ש"ח עוברים את התקרה - יחשבו כהכנסה בידי העובד ויחויב עליהם בתשלום של מס הכנסה , ביטוח לאומי ומס בריאות .
בעתיד הם יהיו פטורים אך מדוע לשלם מס כבר כיום !

חריגים הם עמיתי הקרנות הוותיקות.


תיקון נוסף וחשוב הוא הכנסת ברירת מחדל ל " רצף פיצויים " -

במסגרת חוק ההסדרים נקבעה ברירת מחדל לגבי הותרת כספי פיצויים בקופת גמל לקצבה לשם " רצף פיצויים ".

על פי ברירת המחדל , במידה והסכומים שנצברו לעובד בכל קופת הגמל לקצבה אינם עולים על התקרה שנקבעה יראו את העובד כאילו בחר ב " רצף קצבה " אלא אם הודיע אחרת לפקיד השומה ( רצף פיצוים, פטור, פריסה, פדיון ).

התקרה שנקבעה היא הגבוה מבין השנים

360,000 ₪
שכר חודשי בסך 32,000 ₪ כפול שנות הוותק.

אנחנו כאן בשבילך

אנחנו כאן בשבילך
איך קוראים לך?
מה כתובת המייל שלך?
Phone Pref
מה מספר הטלפון שלך?
Venture Code