חיפוש
פעולות
Skip Navigation Linksעמוד הביתחשוב לדעתהגדלת אחוזי ההפקדה לפנסיית חובה בשנת 2017

הגדלת אחוזי ההפקדה לפנסיית חובה בשנת 2017

הגדלת אחוזי ההפקדה לפנסיית חובה בשנת 2017

משנת 2014, המועד האחרון שבו עלו ההפקדות לפנסיית חובה, נוצרה אי ודאות לגבי גובה ההפקדה אותה נדרשים העובד והמעסיק להפקיד במסגרת פנסיה חובה.
בעקבות החתימה על ההסכם הקיבוצי להגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק פרסמה ההסתדרות מסמך הבהרות העוסק בסוגיות שהטרידו עובדים ומעסיקים רבים.
ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה שהגיע בעקבותיו עשו סדר בתיקון 12, השוואת אחוזי הפקדה בחיסכון הפנסיוני, ותיקון 16 המקיים את הכתוב בהסכם זה.

מה זו בכלל פנסיה חובה?
פנסיה חובה היא פנסיית המינימום שנקבעה במשק במטרה להבטיח לכלל העובדים השכירים קבלת קצבה חודשית בגיל הפרישה. כיום כל עובד ועובדת בישראל זכאים להפקדות לפנסיה, כאשר כל מעסיק מחויב להפקיד כספים לחסכון הפנסיוני של העובדים.
על מי חל חוק פנסיה חובה?
פנסיה חובה היא צו הרחבה שחל על כלל העובדים במשק.

  • גברים החל מגיל 21
  • נשים החל מגיל 20

ממתי חייבים לבטח עובד חדש בביטוח פנסיוני על פי ההסכם החדש?
בעקבות פרסום צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, החל משנת 2008 יש לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני המתבצע באמצעות הפרשות, גם של העובד וגם של המעסיק, לביטוח הפנסיוני של העובד. בנוסף, המעסיק מחויב להפריש סכומים מסוימים לקרן פיצויי פיטורים של העובד.

 

החל ממשכורת ינואר 2017, שיעור ההפרשות הוא 18.5% מהשכר, מתוכם 6% על חשבון העובד והיתר (12.5%) על חשבון המעסיק (6.5% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים ו-6% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים).

 

העובד זכאי לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני שבו הוא רוצה להיות מבוטח (קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים), וגם לבחור את הגוף הספציפי שאליו יופרשו הכספים ושבו ינוהל הביטוח הפנסיוני.

 

הפרשות החובה מחושבות על-פי הברוטו של שכר הבסיס של העובד (ללא שעות נוספות) או לפי השכר הממוצע במשק - לפי הנמוך מבניהם. עובד אינו רשאי לוותר על זכותו לביטוח פנסיוני ואינו יכול למנוע את ניכוי חלקו של העובד בהפרשות מתוך השכר. במקומות עבודה שבהם חל על העובדים הסדר מיטיב בביטוח פנסיוני, המעסיק מחויב להפריש סכומים על-פי הסדר זה, אם תנאיו טובים יותר מהתנאים שנקבעו בצו ההרחבה.

 

באיזה מוצר פנסיוני יש להפקיד לפנסיה?
בהתאם לסעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים זכותו של העובד לבחור את המוצר הפנסיוני שבו יתנהל החיסכון שלו. העובד יכול היה לבחור לנהל את החיסכון באחד המוצרים הבאים:

  • קרן פנסיה
  • קופת גמל
  • ביטוח מנהלים

במידה והעובד לא מימש את זכותו לבחור רשאי המעסיק להפנות אותו לקרן בררת המחדל הקיימת במקום העבודה. כל עוד קופה זו כוללת כיסוי ביטוחי למקרה אבדן כושר עבודה ושארים.
השינוי בהפקדות לחיסכון לפנסיה ההפקדות לפנסיה חובה עלו בהדרגה מידי שנה עד שהגיעו בתאריך ינואר 2014 להפקדות כוללות בשיעור 17.5% בדומה לשיעור ההפקדות שהיה קבוע ומקובל במסגרת מרבית ההסכמים הקיבוציים הענפיים במשק, למעט המגזר הציבורי. בפברואר 2016 נקבע כי פנסיית החובה בישראל תגדל ותעמוד, לכל הפחות, על שיעור הפקדות כולל של 18.5% משכר העובד. הגדלת שיעורי ההפקדות התבצעו בשתי פעימות.

ינואר 2017

יולי 2016

המצב בעבר

רכיב

6%

5.75%

5.5%

הפקדות עובד

6.5%

6.25%

6%

הפקדות מעסיק

6%

6%

6%

פיצויים

 

החל מיום 1.7.16 – תשלום המעסיק לרכיב תגמולים גדל ל- 6.25% משכר העובד,
הניכוי מהעובד לרכיב תגמולים גדל ל-5.75% משכר העובד,
תשלום המעסיק לרכיב פיצויים – לא יפחת מ- 6% משכר העובד.
החל מיום 1.1.17 – תשלום המעסיק לרכיב תגמולים גדל ל- 6.5% משכר העובד,
הניכוי מהעובד לרכיב תגמולים גדל ל- 6% משכר העובד,
תשלום המעסיק לרכיב פיצויים – לא יפחת מ- 6% משכר העובד.

 

על מי חלה הגדלת ההפקדות לפנסיה?
כלל העובדים השכירים במשק. כל מי שזכאים להפקדות לפנסיה מכוח הסכם פנסיית חובה וכל מי שזכאים להפקדות לפנסיה מכוח הסכמים אחרים, ששיעור ההפקדה בהם נמוך מ- 18.5% ונמוך מהתשלומים המפורטים בטבלה (לתגמולים ולפיצויים. בהתאמה).

ההגדלה אינה רלוונטית למי שכבר זכאי על פי ההסכמים החלים במקום עבודתו להפקדות בשיעור גבוה מ- 18.5% שהתשלומים עבורו עולים על השיעורים המפורטים למעלה (לתגמולים ולפיצויים, בהתאמה).
מה קורה לעובדים המבוטחים בביטוח מנהלים?
עובדים רבים המבוטחים בביטוחי מנהלים זוכים לשיעור הפקדות הבא:

  • הפקדות עובד 5%
  • הפקדות מעסיק 5%
  • הפקדות לרכיב הפיצויים 8.33%
  • רכישת אבדן כושר עבודה על חשבון המעסיק

 

למרות הגדלת אחוזי ההפקדה לפנסיה חובה עוד בשנת 2014 נותרו עובדים אלו המבוטחים בביטוח מנהלים ועובדים אחרים בעלי שיעור הפקדה דומה המבוטחים בקרנות הפנסיה הרחק מאחור. ההסכם הקיבוצי החדש מבהיר את הסוגיה לגבי הגדלת ההפקדות לעובדים אלו.

אנחנו כאן בשבילך

אנחנו כאן בשבילך
איך קוראים לך?
מה כתובת המייל שלך?
Phone Pref
מה מספר הטלפון שלך?
Venture Code