חיפוש
פעולות
Skip Navigation Linksעמוד הביתמי אנחנוגלוי נאות

גלוי נאות

איילון נאמנים סוכנות לביטוח בע"מ הנה בבעלות מלאה של איילון חברה לביטוח בע"מ הינה בעלת רישיון תאגיד מספר ח.פ 510702004
איילון נאמנים מתמחה למעלה מ - 40 שנה בניהול הסדרים פנסיוניים לארגונים והסדרי ביטוח וחסכון לפרט.

במהלך השנים צברה החברה ידע מקצועי נרחב וניסיון רב, אשר הפכו אותה לבחירה הטבעית של חברות וגופים מובילים במשק הישראלי ועשרות אלפי עובדים.

איילון נאמנים הנה סוכן ביטוח פנסיוני ולא יועץ פנסיוני כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) התשס"ה - 2005 ועומדת בקשר עסקי עם הגופים המוסדיים המפורטים להלן לצורך שיווק מוצרים פנסיוניים וקיימת זיקה בין איילון נאמנים ובין גופים אלה לבין המוצרים המשווקים על ידי איילון נאמנים בתמורה לקבלת עמלה.
הדירוג נקבע לפי מספר המוצרים הפנסיוניים שאיילון נאמנים שיווקה עבור הגופים המוסדיים השונים מהגבוה לנמוך תוך התייחסות נפרדת לכל סוג מוצר פנסיוני המשווק עבור הגוף המוסדי (בכל קבוצה מוצגים חמשת הגופים עם היקף הפעילות הגבוה ביותר בסוכנות)פנסיה

חיים

גמל

השתלמות

הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

מור קופות גמל בע"מ

מור קופות גמל בע"מ

אטלשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

כלל פנסיה וגמל בע"מ

מגדל חברה לביטוח בע"מ

כלל פנסיה וגמל בע"מ
כלל פנסיה וגמל בע"מ

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

איילון חברה לביטוח בע"מ

ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

מנורה מבטחים פנסיה בע"מ

כלל חברה לביטוח בע"מ

הפניקס אקסלנס
 
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

מעניין? רוצה לשמוע עוד פרטים?

מעניין? רוצה לשמוע עוד פרטים?
איך קוראים לך?
מה כתובת המייל שלך?
Phone Pref
מה מספר הטלפון שלך?
Venture Code