חיפוש
פעולות
Skip Navigation Linksעמוד הביתמי אנחנוגלוי נאות

גלוי נאות

איילון נאמנים סוכנות לביטוח בע"מ הנה בבעלות מלאה של איילון חברה לביטוח בע"מ הינה בעלת רישיון תאגיד מספר ח.פ 510702004
איילון נאמנים מתמחה למעלה מ - 40 שנה בניהול הסדרים פנסיוניים לארגונים והסדרי ביטוח וחסכון לפרט.

במהלך השנים צברה החברה ידע מקצועי נרחב וניסיון רב, אשר הפכו אותה לבחירה הטבעית של חברות וגופים מובילים במשק הישראלי ועשרות אלפי עובדים.

איילון נאמנים הנה סוכן ביטוח פנסיוני ולא יועץ פנסיוני כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) התשס"ה - 2005 ועומדת בקשר עסקי עם הגופים המוסדיים המפורטים להלן לצורך שיווק מוצרים פנסיוניים וקיימת זיקה בין איילון נאמנים ובין גופים אלה לבין המוצרים המשווקים על ידי איילון נאמנים בתמורה לקבלת עמלה.
הדירוג נקבע לפי מספר המוצרים הפנסיוניים שאיילון נאמנים שיווקה עבור הגופים המוסדיים השונים מהגבוה לנמוך תוך התייחסות נפרדת לכל סוג מוצר פנסיוני המשווק עבור הגוף המוסדי (בכל קבוצה מוצגים חמשת הגופים עם היקף הפעילות הגבוה ביותר בסוכנות)פנסיה

חיים

גמל

השתלמות

הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

הפניקס חברה לביטוח

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

אטלשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

כלל חברה לביטוח

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

הראל פנסיה וגמל בע"מ

מגדל חברה לביטוח

הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

כלל פנסיה וגמל בע"מ

איילון חברה לביטוח

ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

הראל חברה לביטוח

מור קופות גמל בע"מ
 
מור קופות גמל בע"מ

מעניין? רוצה לשמוע עוד פרטים?

מעניין? רוצה לשמוע עוד פרטים?
איך קוראים לך?
מה כתובת המייל שלך?
Phone Pref
מה מספר הטלפון שלך?
Venture Code