תיאום פגישה אישית


הרשמה עכשיו
לקבלת מידע לתיבה הדואר שלך
קוו המשווה
.

שוק הגמל וההשתלמות מאופיין בריבוי של מוצרים, יצרנים ומשווקים (סוכני ביטוח, משווקים ישירים, בנקים) ובנוסף, כלי התקשורת השונים מספקים מידע רב ורחב. בשל כך ללקוח מאוד קשה לקבל החלטה בתחום.
כדי לתת מענה וכלי מתאים להשוואה ובחירה בין קופות גמל וקרנות השתלמות, פותחה על ידי איילון נאמנים בשיתוף עם חברת "פרדיקטה" מערכת ממוחשבת - קו המשווה.
מערכת קו המשווה מבצעת דירוג של קופות הגמל וההשתלמות, בהתבסס על מודל אובייקטיבי וייחודי. המודל משלב בתוכו מרכיבי סיכון ותשואה ומשקלל אותם, כך שהלקוח יוכל לצפות בדירוג הקופה הן מבחינת תשואות והן מבחינת הסיכון כגון: סטיית תקן, מדד פיזור סיכון הבוחן את רמת הסיכון כפי שנגזרת מהרכב ההשקעות הקיים של הקופה, ומדד חוסן הבוחן את התנהגות התשואה, במצב של תשואות שליליות.

מערכת קו המשווה פועלת בשתי גרסאות :

הגרסה המוצגת באתר האינטרנט [www.kav-hamashve.co.il] - מציגה את נתוני הקופות ומתייחסת לתשואה, מדד שארפ ומדד פיזור הסיכון.
הגרסה המלאה - מבצעת דירוג אובייקטיבי של קופות הגמל שבחרת באמצעות מתן משקולות לכל אחד מהפרמטרים ולאחר בדיקות סטטיסטיות לתוצאת הדירוג. בגרסה זו מופיעים פרמטרים כלכליים נוספים להשוואה.

במערכת קו המשווה ניתן לקבל נתוני השוואה של קופות הגמל וקרנות השתלמות בהתייחס לפרמטרים הבאים:

  • תשואה - תשואה נומינלית ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).
  • מדד שארפ - מדד יעילות ההשקעה. בוחן את רמת היעילות של הקופה תוך שקלול התשואה ביחס לסטיית התקן. ככל שהציון גבוה יותר כך הקופה איכותית יותר.
  • מדד חוסן - מדד הבוחן את מידת ההתמודדות של קופת גמל מול סיכוני השוק.
  • מדד פיזור סיכון - מדד לבחינת איכות האחזקות בקופה - מדד איכותי אשר נקבע ע"י משרד האוצר. דירוג האחזקות על פי: רמת הסיכון של כל סוג נכס (לדוגמא, על פי הדירוג ניתן ציון 100% למזומנים בהשוואה ל40% בלבד לזכויות במקרקעין) ככל שהציון גבוה יותר, כך השקעות הקופה איכותיות יותר.
  • נכסי החברה המנהלת - לגודלה של הקופה משמעות רבה בכל הקשור לגמישות בניהול ההשקעות, ליתר דיוק יש להסתכל על סה"כ הנכסים המנוהלים ע"י החברה לניהול קופות גמל מאחר שמתקבלות החלטות השקעה זהות בנוגע לקופות המנוהלות בחברה. להערכתנו ככל שהיקף הנכסים המנוהל בחברה המנהלת גדול יותר כך הגמישות שלה קטנה יותר.
  • הפקדות נטו - בחינת הממוצע החודשי של ההפקדות - עודף הפקדות על משיכות מעיד על איכות הקופה.
  • דמי ניהול - ככל שדמי הניהול נמוכים יותר כך התשואה נטו תהיה גבוהה יותר. דמי הניהול ייכללו במודל הדירוג רק כאשר קיימים נתונים אמיתיים בנוגע לדמי הניהול המוצעים לארגון או לעובד הבודד.
בניית אתר פיסיליין © 2011