תיאום פגישה אישית


הרשמה עכשיו
לקבלת מידע לתיבה הדואר שלך

פרישה

כשאנו מדברים על פרישה, אנו מתייחסים לשני מצבים: פרישה לגמלאות עקב הגעה לגיל פרישה או פרישה עקב סיום עבודה.
פרישה לגמלאות מהווה צעד משמעותי ביותר בחיים של עובד שכיר, המסיים את יחסי עובד-מעביד ומזכה את העובד בפיצויי פיטורים. פרישה לגמלאות מתקיימת גם אצל עובד עצמאי, בהתאם להחלטתו.
כולנו מייחלים להגיע לגיל הפרישה בשיבה טובה ובנחת אך יחד עם זאת אירוע פרישה בחייו של אדם עלול להיות, לחלק מהפורשים, אירוע טראומתי. הפרישה לגמלאות מהווה שינוי מהותי בחיי האדם העובד בהיבט הפסיכולוגי, המשפחתי והאישי היבט נוסף ומהותי בנוגע לאירוע הפרישה הינו ההיבט הכלכלי והפיננסי. להיבט זה יש משמעות נכבדת במעבר החד הזה בחייו של אדם.

במשך השנים אנו רגילים לחיות ברמת חיים מסוימת, להגיע מידי יום לעבודה, לקבל שכר מידי חודש ופתאום אנו נידרש להסתדר מבחינה כלכלית באמצעות הצבירות שחסכנו במהלך שנות עבודתנו.לצערנו,ברוב המקרים צבירות אלה אינן מספיקות, שכן אנשים רבים מתחילים לחסוך בגיל מבוגר יחסית, מושכים את כספי הפיצויים בכל עזיבת עבודה ולא דואגים לתכנן את העתיד מהיבט הפיננסי ואכן חלק נכבד מהפורשים לגמלאות מדווחים על ירידה משמעותית ברמת החיים בעת פרישה מהעבודה.
שינוי מהותי זה, מצריך היערכות נאותה מבעוד מועד לקראת אירוע זה בחייו של אדם.
נקודה נוספת המשפיעה על המצב הפיננסי של הפורשים הינה העליה המתמדת בתוחלת החיים ונכון להיום, ברוב המקרים, רמת ההפרשות לצורך הפנסיה אינה מספקת בשביל לשמור על רמת החיים לתקופה של עוד 25-30  שנה מעל גיל הפרישה. העלייה המתמדת בתוחלת החיים תגרום לעובדים רבים לשקול את דחיית גיל הפרישה, להגדיל את ההפרשות לפנסיה ולדאוג לחסכון פרטי בנוסף להפרשות המועברות דרך מקום העבודה.

יש לציין כי פרישה מהווה ציון דרך חשוב המצריך תכנון פיננסי ומיסויי. חשוב שכל פורש יידאג להתייעץ לקראת הפרישה עם מנהל ההסדר המטפל בתכניות הקיימות. מנהל ההסדר יסביר לפורש את האפשרויות העומדות בפניו זאת לאחר בירור הצרכים והרצונות של הפורש ומשפחתו.
בעת פרישה מהעבודה לפני גיל הפרישה, מנהל ההסדר יסביר לפורש את האפשרויות העומדות בפניו בנוגע לכספי הפיצויים. התהליך כרוך בקבלת מסמכי עזיבה מסודרים מהמעסיק (מכתב שחרור, 161) ומילוי טופס 161 א על ידי העובד בו הוא מצהיר למס הכנסה על כוונתו לגבי הטיפול בכספי הפיצויים (משיכה, ייעוד לקיצבה וכו'). לאור ההקדמה, ההמלצה היא כמובן לא למשוך את הכספים לפני גיל הפרישה, אך במידה והפורש מעוניין בכל זאת למשוך, הדבר ניתן. מעבר לתיקרת הפיצויים הפטורה (נכון לשנת 2011 מדובר על תיקרה של 11,650 ₪), כספי הפיצויים חייבים במס.
ישנן מספר אפשרויות לטיפול בכספי הפיצויים החייבים במס:

1. ייעוד לקיצבה/רצף קיצבה- קבלת הכספים החייבים בגיל הפרישה כקיצבה חודשית.

2. רצף זכויות בין מעסיקים (רצף פיצויים) - דחיית ההתחשבנות לצורך מס על פיצויים למועד מאוחר יותר, בעת עזיבת מקום העבודה הבא ו/או למועד הפרישה. לא תמיד הליך זה כדאי ומומלץ לבחון יחד עם מנהל ההסדר את כדאיותו. יש לציין כי לא ניתן לממש את הפיצויים הפטורים בעת העזיבה את מקום העבודה הנוכחי במידה ואפשרות זו נבחרה. יש למצוא מעסיק חדש שיפריש לפיצויים תוך שנה מיום עזיבת העבודה. ניתן לחזור מהתהליך תוך שנתיים מיום עזיבת העבודה. יש לציין כי דחיית ההתחשבנות למועד הפרישה הבא בדרך כלל מביאה לקיטון ניכר בתשלומי המס על הכספים שנצברו, דחיית ההתחשבנות עם רשויות המס, ירידה צפויה בשיעורי המס והגדלת תקרת המס הפטורה, תביא בדרך כלל לתוצאה של הקטנת המס על כספי הפיצויים החייבים.

3. פריסת מס- בעת הפרישה מהעבודה , ניתן לשקול לפרוס את כספי הפיצויים ומענקי הפרישה החייבים במס, על פני (עד) 6 שנים, ניתן לפרוס לאחור או קדימה וזאת במטרה להקטין את נטל המס על כספי הפיצויים ומענקי הפרישה.
לסיכום, בכל מעבר בין מעסיקים או פרישה לגמלאות, מדובר באירוע מס ובאירוע בעל משמעות אדירה המשפיע על הצבירות של כל אחד מאיתנו בגיל הפרישה. תכנון וחשיבה נכונה ישפיעו לטובה על רמת החיים שלנו ושל משפחתנו בגיל הפרישה. חשוב שלא נקל ראש בעניין זה, שכן בהתאם לסטטיסטיקות רובנו נגיע לשיבה טובה ונצטרך את העתודות הכספיות האלה על מנת לשמור על רמת חיים נאותה לנו ולמשפחתנו ויותר מכך נצטרך עתודות אלה גם לצורך שמירה על כבודנו בגיל הפרישה.

בניית אתר פיסיליין © 2011