תיאום פגישה אישית


הרשמה עכשיו
לקבלת מידע לתיבה הדואר שלך
קיצור מועד הזכאות לגמלת סיעוד
.
מוצע כי הזכאות לגמלת סיעוד תחל בתום 7 ימים מהמועד שבו הוגשה התביעה לגמלה, זאת בשונה מהמצב הקבוע היום לפיו הזכאות מתחילה בתום 30 ימים מה-1 בחודש שבו הוגשה התביעה לגמלה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה תיקון לחוק הביטוח הלאומי יחד עם הצעת חוק פרטית של ח"כ מאיר כהן. מוצע לקבוע כי הזכאות לגמלת סיעוד תחל בתום 7 ימים מהמועד שבו הוגשה התביעה לגמלה, זאת בשונה מהמצב הקבוע היום לפיו הזכאות מתחילה בתום 30 ימים מה-1 בחודש שבו הוגשה התביעה לגמלה.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "לפי הוראות סעיף 229 לחוק הביטוח הלאומי, מתחילה הזכאות לגמלת סיעוד בתום 30 ימים מה- 1 בחודש שבו הוגשה התביעה לגמלה כאמור. כך נוצר פער שרירותי במועד תחילת הזכאות בין מי שהגיש תביעתו לגמלה בראשיתו של חודש (וממתין חודש שלם לתחילת זכאותו) ובין מי שהגיש את התביעה בסופו (וממתין ימים ספורים בלבד - עד תחילת החודש הבא אחריו). מוצע לכן לקבוע כי הזכאות לקבלת גמלת סיעוד תתחיל באופן אחיד בתום שבעה ימים מיום הגשת התביעה לגמלה."

ח"כ מאיר כהן: החוק הזה הוא בדיוק זהה לחוק שהונח על ידי שר הרווחה. צרי לי שוועדת השרים דחתה את החוק שלי ושבוע אחרי זה אישרה את ההצעה הממשלתית. צר לי שעושים פוליטיקה על גב הקשישים".

בהצעה הממשלתית תמכו 30 ללא מתנגדים, בהצעה הפרטית תמכו 33 ללא מתנגדים. ההצעות יועברו לוועדת העבודה והרווחה.

במקביל, מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה תיקון נוסף בו מוצע לקבוע כי נכה בעל ליקוי חמור (נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 70% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות בשל סעיפי הליקוי בתחום הנפש והפיגור) אשר נקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר של 100% למשך תקופה של 6 חודשים רצופים לפחות ושאינו זכאי לגמלת שירותים מיוחדים, יהיה זכאי לקצבה חודשית מלאה (קצבת יחיד מלאה בתוספת קצבה חודשית נוספת, ובלא תוספות בשל בן זוג וילדים) בעד פרק הזמן שבין היום ה-31 לבין היום ה-90 מהתאריך הקובע.

שר הרווחה חיים כץ: היום כשמישהו בעל נכות קשה היה מקבל את הקצבה לאחר 90 יום, ועכשיו זה ייקח 30 יום וכך הוא ירוויח חודשיים. 31 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תעבור לוועדת העבודה והרווחה

בניית אתר פיסיליין © 2011