תיאום פגישה אישית


הרשמה עכשיו
לקבלת מידע לתיבה הדואר שלך

איילון נאמנים סוכנות לביטוח בע"מ הנה בבעלות מלאה של איילון חברה לביטוח בע"מ הינה בעלת רישיון תאגיד מספר ח.פ 510702004

 איילון נאמנים מתמחה למעלה מ - 40 שנה בניהול הסדרים פנסיוניים לארגונים  והסדרי ביטוח וחסכון לפרט. במהלך השנים צברה החברה ידע מקצועי נרחב וניסיון רב, אשר הפכו אותה לבחירה הטבעית של חברות וגופים מובילים במשק הישראלי ועשרות אלפי עובדים.

 איילון נאמנים הנה סוכן ביטוח פנסיוני ולא יועץ פנסיוני כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) התשס"ה - 2005 ועומדת בקשר עסקי עם הגופים המוסדיים המפורטים להלן לצורך שיווק מוצרים פנסיוניים  וקיימת זיקה בין איילון נאמנים ובין גופים אלה לבין המוצרים המשווקים על ידי איילון נאמנים בתמורה לקבלת עמלה.

 הדירוג נקבע לפי מספר המוצרים הפנסיוניים שאיילון נאמנים שיווקה עבור הגופים המוסדיים השונים מהגבוה לנמוך תוך התייחסות נפרדת לכל סוג מוצר פנסיוני המשווק עבור הגוף המוסדי  (בכל קבוצה מוצגים חמשת הגופים עם היקף הפעילות הגבוה ביותר בסוכנות)

 

קרנות הפנסיה

חברות ביטוח

קופות גמל

קרנות השתלמות

איילון פנסיה וגמל בע"מ

כלל חברה לביטוח בע"מ

איילון פנסיה וגמל בע"מ

איילון פנסיה וגמל בע"מ

הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

מגדל חברה לביטוח בע"מ

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

אלטשולר שחם גמל ופנסיה  בע"מ

כלל פנסיה וגמל בע"מ

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

מגדל ניהול קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

 

איילון חברה לביטוח בע"מ

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

מנורה חברה לביטוח בע"מ

אקסלנס נשואה גמל בע"מ

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

  

 
בניית אתר פיסיליין © 2011